The Best bookmaker bet365 Bonus

Дървен материал от www.emsien3.com

Dokumenty

WORD czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-19:00

Osoba starająca się o prawo jazdy musi złożyć w jednostce uprawnionej do przeprowadzania egzaminu państwowego WORD następujące dokumenty:

- dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej (opłaconej w kasie WORD)

- przedstawić do wglądu formularz  PKK

- dowód osobisty, lub paszport ewentualnie kartę pobytu  ( obcokrajowcy) oraz prawo jazdy jeżeli posiadasz taki dokument

- wniosek o udział instruktora prowadzącego w cześci praktycznej egzaminu - jeżeli wnosisz o jego udział - z podaniem imienia, nazwiska i numery instruktora

Upoważnienie (dotyczy osoby składającej dokumenty w imieniu kandydata.)

 

Online bookmaker Romenia bet365