The Best bookmaker bet365 Bonus

Дървен материал от www.emsien3.com

Opłaty egzaminacyjne

Aktualne stawki opłat za egzaminy określa Dz.U poz. 78 z 16.01.2013r.

Kategoria Peła opłata Teoretyczny Praktyczny
A,A1,A2 210 30 180
B,AM 170 30 140
B1, C1, D1,T 200 30 170
B+E 200 --- 200
C,D 230 30 200
C1+E, C+E, D1+E, D+E 245 --- 245
POZWOLENIE 155 30 125

 Do powyższych kwot należy zawsze doliczyć opłatę manipulacyjną pobieraną przez kasę WORD w wysokości 4,50 zł. Ponadto należy pamiętać, że jest ona czynna w godz.8:00-18:00 od poniedziałku do piątku.

Podstawa: Dz.U poz. 78 z dnia 16.01.2013r. z późniejszymi zmianami

Opłaty należy wnosić na konto:

Kredyt Bank S.A. I Oddział Katowice
nr konta 73 15001139 121130014269 0000

Informujemy że w na terenie Oddziału w Katowicach znajduje się Kasa WORD czynna od 8.00 do 19.00 w której można dokonywać wpłat na konto WORD bez ponoszenia dodatkowych opłat (prowizji), osoby wnoszące opłaty w kasie proszone są o przygotowanie danych osoby - imię, nazwisko, PESEL - za którą będzie wnoszona opłata. Nie ma potrzeby wypełniania jakichkolwiek druków - osoba otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty.

Prosimy o zwrócenie uwagi by na dowodach wpłaty, potwierdzeniach przelewu znajdowały się dane osoby, która na podstawie tego potwierdzenia wpłaty będzie ustalała termin egzaminu. Jeżeli opłatę, a szczególnie przelew będzie dokonywała inna osoba, prosimy o wpisanie w tytule wpłaty danych osoby która wpłatą ma się legitymować.

Na wniosek osoby egzaminowanej w sprawdzeniu kwalifikacji może brać udział dodatkowo egzaminator nadzorujący. W tym przypadku opłatę za egzamin zwiększa się o 50 %.

Online bookmaker Romenia bet365