Opłaty egzaminacyjne

Aktualne stawki opłat za egzaminy określa Dz.U poz. 78 z 16.01.2013r.


KategoriaPełna opłataTeoretycznyPraktyczny
A,A1,A221030180
B,AM17030140
B1, C1, D1,T20030170
B E200---200
C,D23030200
C1 E, C E, D1 E, D E245---245
POZWOLENIE15530125


Do powyższych kwot należy zawsze doliczyć opłatę manipulacyjną pobieraną przez kasę WORD w wysokości 4,50 zł. Ponadto należy pamiętać, że jest ona czynna w godz.8:00-18:00 od poniedziałku do piątku.

Podstawa: Dz.U poz. 78 z dnia 16.01.2013r. z późniejszymi zmianami

Opłaty należy wnosić na konto:

Kredyt Bank S.A. I Oddział Katowice
nr konta 73 15001139 121130014269 0000

Informujemy że w na terenie Oddziału w Katowicach znajduje się Kasa WORD czynna od 8.00 do 19.00 w której można dokonywać wpłat na konto WORD bez ponoszenia dodatkowych opłat (prowizji), osoby wnoszące opłaty w kasie proszone są o przygotowanie danych osoby - imię, nazwisko, PESEL - za którą będzie wnoszona opłata. Nie ma potrzeby wypełniania jakichkolwiek druków - osoba otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty.
Prosimy o zwrócenie uwagi by na dowodach wpłaty, potwierdzeniach przelewu znajdowały się dane osoby, która na podstawie tego potwierdzenia wpłaty będzie ustalała termin egzaminu. Jeżeli opłatę, a szczególnie przelew będzie dokonywała inna osoba, prosimy o wpisanie w tytule wpłaty danych osoby która wpłatą ma się legitymować.

 
Na wniosek osoby egzaminowanej w sprawdzeniu kwalifikacji może brać udział dodatkowo egzaminator nadzorujący. W tym przypadku opłatę za egzamin zwiększa się o 50 %.