Kat. A,A2,A1,AM
Zanim rozpoczniesz kurs  musisz wykonać następujące kroki :

 1. Wykonać badanie lekarskie u lekarza uprawnionego do badań kierowców (np. NZOZ "Zdrowie" Żory ul. Boczna 1L - dr Jerzy Pasierbek w godz. 6:20-7:30 lub 15:00-17:00 tel.32 4346255 i poinformować , że jesteś z L.OK-u , będzie taniej !)
 2. Kolorowa fotografia ( frontalna) najlepiej by zdjęcie oddawało obecny wygląd kursanta
 3. Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów ( formularz do pobrania np. w naszym ośrodku lub ze strony) dla osób, które w dniu rozpoczęcia szkolenia nie ukończyły 18-tego roku życia. By rozpocząć szkolenie (kurs) trzeba mieć skończone 17 lat i 9 miesięcy...
 4. Należy udać się do wydziału komunikacji - referat prawo jazdy -, który jest zgodny z miejscem zameldowania, poprosić o WNIOSEK na prawo jazdy i na miejscu wypełnić. Wszystkie powyższe dokumenty wręczć urządnikowi, który po weryfikacji wygeneruje dla Ciebie PKK tj. profil kandydata na kierowcę co stanowi formalną możliwość udania się do Ośrodka szkolenie i rozpoczęcia kursu na prawo jazdy. Od 01.01.2015 istnieje możliwość pominięcia szkolenia teoretycznego w szkołach jazdy i uczenia się samodzielnie do egzaminu państwowego w WORD a dopiero po jego zdaniu zwracasz się do ośrodka szkolenia w celu zrealizowania szkolenia praktycznego (jazdy).
Należy pamiętać by zawsze mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport a osoby posiadające prawo jazdy innej kategorii dodatkowo ten dokument . W wielu bowiem przypadkach w trakcie procesu szkolenia , egzaminowania lub uzyskiwania prawa jazdy w Urzędzie jesteśmy zobligowani do ich okazywania w celu potwierdzenia tożsamości . Ponadto proszę pamiętać ,że w razie jakichkolwiek pytań , wątpliwości można szukać pomocy np. w biurach naszego ośrodka , telefonicznie lub drogą elektroniczną ( e-mail ).
Osoba przystępująca do jazd lub egzaminu państwowego musi mieć odpowiedni strój ochronny w postaci:
 • wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie
 • spodnie z długimi nogawkami
 • kurtki z długimi rękawami, zapinanej na suwak,guziki lub zatrzaski
 • rękawic zakrywających całe dłonie
Kategorie prawa jazdy , uprawnienia wynikające z faktu ich posiadania oraz wymagany wiek kursanta :
 • Kategoria AM prawa jazdy uprawnia do kierowania: motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h, czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 14 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
 • Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania:  motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
 • Kategoria A2 prawa jazdy uprawnia do kierowania: motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, Wymagany wiek do uzyskania kategorii A2 to 18 lat.
 • Kategoria A prawa jazdy uprawnia do kierowania : motocyklem (motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Wymagany wiek do uzyskania kategorii A to 24 lata 24 lata albo 20 lat, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW konieczne jest i tak ukończenie 21 roku życia.
 • Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:                                                                                 1) Kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą.                                                                                       2) Kolejką turystyczną może kierować osoba, która posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii co najmniej od 2 lat.
Istotna informacja odnośnie wieku to możliwość rozpoczęcia szkolenia (kursu) na trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku dla danej kategorii prawa jazdy .
Pojazdy używane do szkolenia w naszym OSK oraz liczba godzin jazd na kursie podstawowym : ( pojazdy takie jak na egzaminie w WORD i zdajemy w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju ew. w Tychach )
 • kat. AM - Romet Zetka 50 - 5 godz. jazd
 • kat. A1 - Romet Zetka 125 - 20 godz. jazd
 • kat. A2 - Suzuki Gladius 650 - 20 godz. jazd
 • kat. A - Suzuki Gladius 650 - 20 godz. jazd
W cenie kursu :
 • wykłady oraz materiały szkoleniowe (e-kurs pełna oficjalna baza pytań egzaminacyjnych podręcznik)
 • jazdy motocyklami takimi jak na egzaminie
 • jazdy na placu i w mieście , w którym odbędzie się egzamin tj. Rybnik, Tychy, Jastrzębie-Zdrój.
 • dogodne trminy jazd nawet w weekend

Mają Państwo do wyboru kilka wariantów kursów podstawowych - szczegóły w zakładce ceny

Uwaga!

0d 01.01.2015 możliwe jest szkolenie z wykorzystaniem e-learning , czyli wykłady realizowane w domu , w dowolnym czasie bez potrzeby przychodzenia na wykłady do ośrodka. Oczywiście z wykładów można korzystać w zależności od potrzeb. Po tej edukacji zgłaszasz się do WORD i zdajesz egzamin teoretyczny a dopiero po nim realizujesz szkolenie praktyczne - jazdy, by po nich zdać egzamin praktyczny. Platforma szkoleniowa, z której korzystamy jest najlepszą dostępną na rynku, którą z całą odpowiedzialnością rekomenduję i polecem.