Kat. B

Zanim rozpoczniesz kurs  musisz wykonać następujące kroki :

  • wykonać badanie lekarskie u lekarza uprawnionego do badań kierowców (np. NZOZ "Zdrowie" Żory ul. Boczna 1L - dr Jerzy Pasierbek w godz. 6:20-7:30 lub 15:00-17:00 tel.32 4346255 i poinformować , że jesteś z L.OK-u , będzie taniej !)
  • kolorowa fotografia ( frontalna) najlepiej by zdjęcie oddawało obecny wygląd kursanta
  • zgoda rodziców lub prawnych opiekunów ( formularz do pobrania np. w naszym ośrodku lub ze strony) dla osób, które w dniu rozpoczęcia szkolenia nie ukończyły 18-tego roku życia. By rozpocząć szkolenie (kurs) trzeba mieć skończone 17 lat i 9 miesięcy...
  • Należy udać się do wydziału komunikacji - referat prawo jazdy -, który jest zgodny z miejscem zameldowania, poprosić o WNIOSEK na prawo jazdy i na miejscu wypełnić. Wszystkie powyższe dokumenty wręczyć urzędnikowi, który po weryfikacji wygeneruje dla Ciebie PKK tj. profil kandydata na kierowcę co stanowi formalną możliwość udania się do Ośrodka szkolenie L.OK i rozpoczęcia kursu na prawo jazdy. 
 
Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,( Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy. KOD 96)
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
- motorowerem,
- czterokołowcem lekkim
 Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:
1) kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;.
2) kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 , mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.
3) Kolejką turystyczną może kierować osoba, która posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii co najmniej od 2 lat. 
Oferta Specjalna Kat. B z automatyczną skrzynią biegów !! W cenie jeden egzamin państwowy tzn. koszt podstawienia samochodu na egzamin w Rybniku, Tychach lub Jastrzębiu Zdroju.
Kurs na prawo jazdy kat. B z automatyczną skrzynią biegów.
W związku ze zmianą przepisów dotyczących prawa jazdy, ośrodek Auto-Szkoła L.OK poszerzył swoją ofertę o nową usługę – kurs nauki jazdy pojazdem z automatyczną skrzynię biegów. Oferta skierowana jest do osób, które nie mogą sobie poradzić z czynnościami związanymi z manualnym operowaniem jednocześnie kierownicą, pedałami i dodatkowo zmianą biegów. Oferta skierowana jest również do osób niepełnosprawnych z częściowym ograniczeniem ruchowym.W pojeździe z automatyczną skrzynią biegów znajdują się tylko dwa pedały – gaz i hamulec. Ruszając wystarczy tylko płynnie zwolnić pedał hamulca a samochód sam zacznie powoli jechać, również na wzniesieniu, czy też pod większą górkę. Silnik nigdy nie zgaśnie, nawet w przypadku gwałtownego wciśnięcia pedału hamulca. Jazda po mieście jest mniej stresująca i męcząca, wszystkie czynności związane z zatrzymaniem i ruszeniem pojazdu wykonuje się za pomocą tylko jednej nogi, dłonie w tym czasie mogą spokojnie opierać się na kierownicy.Osoby, które uczęszczają już na kurs lub są po kursie a wciąż nie radzą sobie ze zmianą biegów, mogą w każdej chwili przepisać się na szkolenie z automatyczną skrzynią biegów. Wystarczy zgłosić się do Nas z Kartą Przeprowadzonych Zajęć lub z Wtórnikiem (dotyczy kursantów z innych ośrodków szkolenia kierowców). Koszt takiego przeszkolenia ustala się wówczas indywidualnie.
Egzamin na prawo jazdy kat. B z automatyczną skrzynią biegów
Z uwagi, iż WORD nie posiada pojazdu z automatyczną skrzynią biegów, na życzenie Osoby Szkolonej, nasz ośrodek udostępni pojazd szkoleniowy w celu przeprowadzenia egzaminu praktycznego. Wynikiem tego państwowy egzamin praktyczny jest przeprowadzany na tym samym pojeździe, na którym odbywało się szkolenie. Dodatkowo na każdym egzaminie obecny będzie instruktor prowadzący.Pozytywny wynik z egzaminu skutkuje otrzymaniem prawa jazdy kategorii B z ograniczeniem do prowadzenia jedynie pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynią biegów. Takie prawo jazdy nie różni się niczym za wyjątkiem dopisanego kodu 78 w dolnej rubryce prawa jazdy. Nie przeszkadza to jednak mieć prawo jazdy bez ograniczeń. Wystarczy w przyszłości zaliczyć z wynikiem pozytywnym tylko egzamin praktyczny na pojeździe z manualną skrzynią biegów. Nie ma potrzeby uczęszczać na kurs prawa jazdy, jak również podchodzić do egzaminu teoretycznego.


W cenie kursu:
30 godz. wykładów oraz materiały szkoleniowe (e-kurs pełna oficjalna baza pytań egzaminacyjnych podręcznik)


30 godz. jazd Toyota Yaris(6 biegowe)  takie jak na egzaminie ! lud Ford Fiesta - podstawiany na egzamin w WORDJazdy  na placu manewrowym i w mieście zgodnym z siedzibą WORD wybranym przez Ciebie Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Tychy.


Dogodne terminy jazd nawet w weekend

Moją Państwo do wyboru kilka wariantów kursów podstawowych - szczegóły w zakładce ceny.

​Uwaga!

0d 01.01.2015 możliwe jest szkolenie z wykorzystaniem e-learning , czyli wykłady realizowane w domu , w dowolnym czasie bez potrzeby przychodzenia na wykłady do ośrodka. Oczywiście w wykładach można uczestniczyć w zależności od potrzeb. Kolejny krok to zgłoszenie się do WORD i zdanie egzaminu państwowego z teorii. Następnie wracasz do ośrodka szkolenia i realiszujesz szkolenie praktyczne-jazdy po czym ponownie wracamy do WORD w celu zdania egzaminu praktycznego. Platforma szkoleniowa, którą oferujemy jest najlepszą dostępną na rynku w tym zakresie wobec tego z całą odpowiedzialnością ją polecam i rekomenduję.