Kat. D

Kat. D


Zanim rozpoczniesz kurs musisz udać się do Wydziału Komunikacji zgodnym z miejscem zameldowania w celu uzyskania profilu kursanta tzw. PKK , ponieważ numer PKK będzie Ci towarzyszył od początku kursu do wydania prawa jazdy . By uzyskać PKK należy w wydziale komunikacji przedłożyć następujące dokumenty:
  • badanie lekarskie od lekarza uprawnionego do badań kierowców (np. NZOZ "Zdrowie" Żory ul. Boczna 1L - dr Jerzy Pasierbek w godz. 6:20-7:30 lub 15:00-17:00 tel.32 4346255 i poinformować , że jesteś z L.OK-u , będzie taniej !)
  • kolorowa fotografia ( frontalna) najlepiej by zdjęcie oddawało obecny wygląd kursanta
  • badanie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami ( np. NZOZ Zdrowie Żory ul. Boczna 1L - mgr Witold Cichy tel.32 41 10 963; gabinet czynny w poniedziałki i czwartki 12:00-17:00, wtorki, środy i piątki 8:00-12:00
Należy pamiętać by zawsze mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport a osoby posiadające prawo jazdy innej kategorii dodatkowo ten dokument . W wielu bowiem przypadkach w trakcie procesu szkolenia, egzaminowania lub uzyskiwania prawa jazdy w Urzędzie jesteśmy zobligowani do ich okazywania w celu potwierdzenia tożsamości . Ponadto proszę pamiętać ,że w razie jakichkolwiek pytań , wątpliwości można szukać pomocy np. w biurach naszego ośrodka , telefonicznie lub drogą elektroniczną ( e-mail ).

Minimalny wiek 24 lata lub 21 lat jeżeli osoba uzyskała kwalifikację wstępna określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 06.września 2001 o transporcie drogowym . Dla osób , które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną , określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 06.09.2001. o transporcie drogowym , minimalny wiek do kierowania pojazdami z zakresu D i D E wynosi: 23 lata lub 21 lat z tym że ta osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.
Kategoria D prawa jazdy uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Osoba ubiegająca się o tę kategorię prawa jazdy musi mieć ukończone 24 lata oraz posiadać już uprawnienia kategorii B. Posiadacz prawa jazdy kat. B i D E posiada również uprawnienia wynikające z kategorii B E.
Pamiętaj o konieczności wykonania szkolenia Kwalifikacji Wstępnej, która daje prawo zarobkowego transportu osób w ruchu krajowym i międzynarodowym ( wpis do prawa jazdy kod 95 ). W pakiecie z kat. D jest taniej.

W cenie kursu :
20 godz. wykładów


40 lub 60 godz. jazd dla osób posiadających prawo jazdy kat.C lub B


materiały szkoleniowe (e-kurs pełna baza pytań egzaminacyjnych podręcznik)jazdy autobusem marki Autosan Lider ( taki sam jak w WORD) na placu manewrowym i w mieście egzaminacyjnym


dogodne terminy jazd nawet w weekend


UWAGA !!!


0d 01.01.2015 możliwe jest szkolenie z wykorzystaniem e-learning , czyli wykłady realizowane w domu , w dowolnym czasie i godzinach bez potrzeby przychodzenia na wykłady do ośrodka. Oczywiście obcja przychodzenia na wykłady jest możliwa. Następnie udajemy się do WORD, gdzie zdajemy egzamin państwowy z teorii (test) Platforma szkoleniowa wykorzystywana do szkolenia jest najlepszą na rynku, więc ją z całą odpowiedzialnością rekomenduję. Kolejny etap to szkolenie praktyczne (jazdy) w ośrodku szkolenia a po nim egzamin państwowy zdawany w WORD.