Terminarz


Najbliższe rozpoczęcie kursu:


04. i 18.07.2018 - 16:30 Więc warto się pospieszyć! (lub w dowolnym terminie pod warunkiem posiadania PKK . Nowość - teoria w domu przez internet bez konieczności uczęszczania na wykłady  !!


  • 04.07.2018
  • 18.07.2018
  • 01.08.2018
  • 22.08.2018
  • 05.09.2018
  • 19.09.2018

WYKŁADY :

Odbywają się w godzinach popołudniowych pomiędzy 15:00 a 20:00 od poniedziałku do piątku co jest ustalane z grupą szkoleniową ale takżę w innych godzinach lub w weekendy. Kursy weekendowe i w godzinach innych niż pomiędzy 15:00 a 20:00 wymagają dodatkowych ustaleń i należy je rozumieć jako szkolenia indywidualne względnie weekendowe co pociąga za sobą nieco wyższą opłatę za kurs.